Generic module to creates SSM Parameters for AWS.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

11 рядки
148B

  1. terraform {
  2. required_version = ">= 0.14"
  3. required_providers {
  4. aws = {
  5. source = "hashicorp/aws"
  6. version = ">= 3.0"
  7. }
  8. }
  9. }