Generic module to creates SSM Parameters for AWS.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

11 lines
148B

  1. terraform {
  2. required_version = ">= 0.14"
  3. required_providers {
  4. aws = {
  5. source = "hashicorp/aws"
  6. version = ">= 3.0"
  7. }
  8. }
  9. }