Generic module to creates SSM Parameters for AWS.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

6 satır
159B

  1. data "aws_caller_identity" "current" {}
  2. locals {
  3. kms_key_needed = (var.kms_key_create || contains(var.types, "SecureString")) && !var.use_default_kms_key
  4. }