Generic module to creates SSM Parameters for AWS.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
159B

  1. data "aws_caller_identity" "current" {}
  2. locals {
  3. kms_key_needed = (var.kms_key_create || contains(var.types, "SecureString")) && !var.use_default_kms_key
  4. }