Generic module to creates SSM Parameters for AWS.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
32B

  1. .terraform
  2. *.tfstate*
  3. *.tfvars*