This is a mirror of the official AWS VPC module from github. (Prevents failed clones happening frequently when using github).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

27 wiersze
1.1KB

 1. repos:
 2. - repo: git://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform
 3. rev: v1.44.0
 4. hooks:
 5. - id: terraform_fmt
 6. - id: terraform_validate
 7. - id: terraform_docs
 8. - id: terraform_tflint
 9. args:
 10. - '--args=--only=terraform_deprecated_interpolation'
 11. - '--args=--only=terraform_deprecated_index'
 12. - '--args=--only=terraform_unused_declarations'
 13. - '--args=--only=terraform_comment_syntax'
 14. - '--args=--only=terraform_documented_outputs'
 15. - '--args=--only=terraform_documented_variables'
 16. - '--args=--only=terraform_typed_variables'
 17. - '--args=--only=terraform_module_pinned_source'
 18. - '--args=--only=terraform_naming_convention'
 19. - '--args=--only=terraform_required_version'
 20. - '--args=--only=terraform_required_providers'
 21. - '--args=--only=terraform_standard_module_structure'
 22. - '--args=--only=terraform_workspace_remote'
 23. - repo: git://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks
 24. rev: v3.3.0
 25. hooks:
 26. - id: check-merge-conflict