Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
morgan.wahbi d178b9201c Merge pull request 'workaround RHEL' (#4) from workaround/rhel into master 3 månader sedan
defaults rhel_docker_repo_workaround 3 månader sedan
files good url 3 månader sedan
handlers Import 1 år sedan
meta Import 1 år sedan
tasks rhel_docker_repo_workaround 3 månader sedan
test/integration/default Tweak tests 1 år sedan
tests Import 1 år sedan
vars Add pre-commit 1 år sedan
.gitignore Add pre-commit 1 år sedan
.pre-commit-config.yaml Bump pre-commit 5 månader sedan
CHANGELOG.md changelog 3 månader sedan
Jenkinsfile Import 1 år sedan
LICENSE Initial commit 1 år sedan
README.md Add pre-commit 1 år sedan
kitchen.yml rhel_docker_repo_workaround 3 månader sedan

README.md

ansible-role-docker

Install docker for CentOS / RHEL / Amazon Linux 2. Based on : https://github.com/geerlingguy/ansible-role-docker/ The geerlingguy role doesn't support RHEL and Amazon.

Requirements

N/A

Role Variables

N/A

Dependencies

N/A

Example Playbook

  tasks:
  - name: 'Install Docker Engine'
    include_role:
      name: 'ansible-role-docker'

License

MIT

Author Information

FXInnovation Inc