Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
morgan.wahbi d178b9201c Merge pull request 'workaround RHEL' (#4) from workaround/rhel into master 3 miesięcy temu
defaults rhel_docker_repo_workaround 3 miesięcy temu
files good url 3 miesięcy temu
handlers Import 1 rok temu
meta Import 1 rok temu
tasks rhel_docker_repo_workaround 3 miesięcy temu
test/integration/default Tweak tests 1 rok temu
tests Import 1 rok temu
vars Add pre-commit 1 rok temu
.gitignore Add pre-commit 1 rok temu
.pre-commit-config.yaml Bump pre-commit 5 miesięcy temu
CHANGELOG.md changelog 3 miesięcy temu
Jenkinsfile Import 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Add pre-commit 1 rok temu
kitchen.yml rhel_docker_repo_workaround 3 miesięcy temu

README.md

ansible-role-docker

Install docker for CentOS / RHEL / Amazon Linux 2. Based on : https://github.com/geerlingguy/ansible-role-docker/ The geerlingguy role doesn't support RHEL and Amazon.

Requirements

N/A

Role Variables

N/A

Dependencies

N/A

Example Playbook

  tasks:
  - name: 'Install Docker Engine'
    include_role:
      name: 'ansible-role-docker'

License

MIT

Author Information

FXInnovation Inc