Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
morgan.wahbi d178b9201c Merge pull request 'workaround RHEL' (#4) from workaround/rhel into master před 3 měsíci
defaults rhel_docker_repo_workaround před 3 měsíci
files good url před 3 měsíci
handlers Import před 1 rokem
meta Import před 1 rokem
tasks rhel_docker_repo_workaround před 3 měsíci
test/integration/default Tweak tests před 1 rokem
tests Import před 1 rokem
vars Add pre-commit před 1 rokem
.gitignore Add pre-commit před 1 rokem
.pre-commit-config.yaml Bump pre-commit před 5 měsíci
CHANGELOG.md changelog před 3 měsíci
Jenkinsfile Import před 1 rokem
LICENSE Initial commit před 1 rokem
README.md Add pre-commit před 1 rokem
kitchen.yml rhel_docker_repo_workaround před 3 měsíci

README.md

ansible-role-docker

Install docker for CentOS / RHEL / Amazon Linux 2. Based on : https://github.com/geerlingguy/ansible-role-docker/ The geerlingguy role doesn't support RHEL and Amazon.

Requirements

N/A

Role Variables

N/A

Dependencies

N/A

Example Playbook

  tasks:
  - name: 'Install Docker Engine'
    include_role:
      name: 'ansible-role-docker'

License

MIT

Author Information

FXInnovation Inc