Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Julien Cabillot 20db890ca7 Merge pull request 'hotfix/pip' (#6) from hotfix/pip into master před 4 měsíci
defaults rhel_docker_repo_workaround před 8 měsíci
files good url před 8 měsíci
handlers Import před 2 roky
meta Import před 2 roky
tasks rhel_docker_repo_workaround před 8 měsíci
test/integration/default Tweak tests před 2 roky
tests Import před 2 roky
vars Add pre-commit před 1 rokem
.gitignore Add pre-commit před 1 rokem
.pre-commit-config.yaml chore: bump pre-commit hooks před 4 měsíci
CHANGELOG.md chore: increase size of kitchen RHEL instance (15Gb) před 4 měsíci
Jenkinsfile Import před 2 roky
LICENSE Initial commit před 2 roky
README.md Add pre-commit před 1 rokem
kitchen.yml chore: increase size of kitchen RHEL instance (15Gb) před 4 měsíci

README.md

ansible-role-docker

Install docker for CentOS / RHEL / Amazon Linux 2. Based on : https://github.com/geerlingguy/ansible-role-docker/ The geerlingguy role doesn't support RHEL and Amazon.

Requirements

N/A

Role Variables

N/A

Dependencies

N/A

Example Playbook

  tasks:
  - name: 'Install Docker Engine'
    include_role:
      name: 'ansible-role-docker'

License

MIT

Author Information

FXInnovation Inc