Преглед на файлове

Update changelog

tags/0.0.3^2
Julien Cabillot преди 1 година
родител
ревизия
43aa4f3bd5
Signed by: julien.cabillot <julien.cabillot@fxinnovation.com> GPG Key ID: 7E48074A18431329
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      CHANGELOG.md

+ 1
- 1
CHANGELOG.md Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@

## 0.0.3

* Fix RHEL version (not anymore 7.8 beta)
* Fix kitchen

## 0.0.2Loading…
Отказ
Запис