Terraform module that deploy the ALB Ingress Controller on Kubernetes

Atjaunināts pirms 1 minūtes

Create and deploy the AWS-EFS storage class on Kubernetes.

Atjaunināts pirms 15 minūtēm

Terraform module to deploy AWS EKS

Atjaunināts pirms 23 minūtēm

Terraform module that allows you to create EKS worker pools.

Atjaunināts pirms 24 minūtēm

AWS VPC module - extends terraform-aws-modules/vpc/aws from Terraform registry.

Atjaunināts pirms 38 minūtēm

Generic module to create an EFS share in AWS.

Atjaunināts pirms 40 minūtēm

Terraform module to deploy alertmanager webhook servicenow on kubernetes.

Atjaunināts pirms 1 stundas

Azure managed Virtual machine bastion

Atjaunināts pirms 2 dienas

Terraform module to create an Azure Virtual WAN.

Atjaunināts pirms 2 dienas

Atjaunināts pirms 2 dienas

Terraform module to create Virtual Machines in Azure.

Atjaunināts pirms 2 dienas

Terraofrm module to deploy cloudwatch_exporter on kubernetes.

Atjaunināts pirms 3 dienas

A pre-commit docker image.

Atjaunināts pirms 4 dienas

Terraform module to deploy AWS ElasticSearch Service

Atjaunināts pirms 4 dienas